Integritetspolicy & övriga villkor

High Chaparral följer grundprinciperna enligt GDPR för att behandla personuppgifter

På High Chaparral värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Personuppgifter som du lämnar till High Chaparral via formulär på hemsidan sparas i information- och marknadsföringssyfte för att exempelvis administrera en marknadsaktivitet såsom tävlingar och kampanjer, eller för att skicka ut nyhetsbrev, relevant information och erbjudanden.

EU:s dataskyddsförordning GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s nya dataskyddsförordning som började gälla den 25 maj 2018. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

High Chaparral samlar enbart in de uppgifter om fysiska personer som vi behöver utifrån ett informations- och marknadsföringssyfte. Personuppgifter för marknadsaktiviteter såsom tävlingar och kampanjer sparas i en månad efter avslutad aktivitet. Personuppgifter för nyhetsbrev sparas fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande. Vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.

Samtycke och ändamål

High Chaparral har samtycke till att vi behandlar någons personuppgifter och vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som de är avsedda för.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst ändra ditt samtycke genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet eller kontakta oss på marknad@highchaparral.se.

Integritet och säkerhet

High Chaparral kommer att behandla dina uppgifter med hög datateknisk säkerhet för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har även uppbyggda rutiner för hur behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Vid händelse av en incident

Vid eventuella intrång i våra IT-system har High Chaparral tydliga rutiner för hur vi hanterar incidenten.

Tävlingsvillkor för julkampanj

Jag godkänner att mitt namn presenteras av High Chaparrals julvärd på Facebook om jag vinner. Anställda på High Chaparral får inte tävla och endast ett tävlingsbidrag per person.