High Chaparral följer grundprinciperna enligt GDPR för att behandla personuppgifter

På High Chaparral värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Personuppgifter som du lämnar till High Chaparral via formulär på hemsidan sparas i information- och marknadsföringssyfte för att exempelvis administrera en marknadsaktivitet såsom tävlingar och kampanjer, eller för att skicka ut nyhetsbrev, relevant information och erbjudanden.

EU:s dataskyddsförordning GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s nya dataskyddsförordning som började gälla den 25 maj 2018. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

High Chaparral samlar enbart in de uppgifter om fysiska personer som vi behöver utifrån ett informations- och marknadsföringssyfte. Personuppgifter för marknadsaktiviteter såsom tävlingar och kampanjer sparas i en månad efter avslutad aktivitet. Personuppgifter för nyhetsbrev sparas fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande. Vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.

Samtycke och ändamål

High Chaparral har samtycke till att vi behandlar någons personuppgifter och vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som de är avsedda för.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst ändra ditt samtycke genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet eller kontakta oss på marknad@highchaparral.se.

Integritet och säkerhet

High Chaparral kommer att behandla dina uppgifter med hög datateknisk säkerhet för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har även uppbyggda rutiner för hur behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Vid händelse av en incident

Vid eventuella intrång i våra IT-system har High Chaparral tydliga rutiner för hur vi hanterar incidenten.

Om cookies

En permanent cookie är en textfil som sparas lokalt på din hårddisk av webbplatsen medan en sessionscookie sparas i webbläsaren under hela ditt besök på webbplatsen. En cookie gör det möjligt att anpassa ditt besök och/eller för att spara tid i ofta återkommande aktiviteter. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen ska fungera bra.

Cookies på denna webbplats

Vi använder cookies för att spara vissa inställningar (ex. språk) och samla in besöksstatistik. Med hjälp av besöksstatistiken kan vi exempelvis få ett underlag för optimering av användarupplevelsen. Statistiken är anonym och informationen är i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer.

Genom inställningar i din webbläsare kan du själv ställa in hur du ställer dig till användandet av cookies. Blockerar du samtliga cookies bör du vara medveten om att viss funktionalitet på sajten kan gå förlorad.

Cookiehantering i Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

Cookiehantering i Firefox
https://support.mozilla.org/sv/kb/Till%C3%A5t%20eller%20blockera%20kakor

Cookiehantering i Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Cookiehantering i Opera
http://help.opera.com/Windows/9.00/sv/cookies.html

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Kameraövervakning

I parken finns det kameror uppsatta på vissa områden som spelar in rörlig bild.
Om du besöker High Chaparral kan vi komma att behandla dina personuppgifter.
En personuppgift betyder att det går att identifiera att det är du på filmen. High Chaparral är personuppgiftsansvarig.

Vi har kameraövervakning för att öka tryggheten och säkerheten för våra gäster och personal och av driftssäkerhetsskäl i parken.

Rättslig grund för hantering: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning, så vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte, samt säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Uppgifterna från våra kameror lagras i krypterat format på skyddade enheter i 30 dagar om det inte lämnas över till polis. Lämnas personuppgifter till polisen eller andra myndigheter är det för att vi i vissa fall har en rättslig skyldighet att göra det, exempelvis när polisen inlett en förundersökning. Vi kan också lämna ut personuppgifter till polisen med stöd av en intresseavvägning vid exempelvis polisens eftersökande av försvunna personer eller vid brott.

Villkor tävlingar

Tiktok: Utlottning av fyra entrébiljetter till en vinnare: Pågår från publicering till måndag 10 juli 2022 kl 20:00 och vinnaren kontaktas av oss via PM på Tiktok från @highchaparralsweden vårt enda Tiktokkonto. En vinnare dras slumpmässigt av High Chaparral och kan inte överklagas. Tävlingen är inte stödd/sponsrad/administrerad av Tiktok. Om den kontaktade vinnaren inte svarar inom 24 timmar kan vinsten gå vidare. High Chaparral förbehåller sig rätten att ändra regler & villkor under tävlingens gång samt att diskvalificera bidrag. Borttappad-, icke utnyttjad- eller returnerad vinst ersätts ej.