Sheriffen går vidare

Vår VD Lotta Edin Johansson har valt att gå vidare mot nya utmaningar i livet. Ägare, styrelsen och personalen på High Chaparral tackar Lotta för dom åren hon tillsammans med sitt team varit med och utvecklat High Chaparral till vad det är i dag.
Lottas sista dag på High Chaparral är den 27 september 2019.

Processen med att rekrytera en ny vd är i gång och under tiden går Emil Erlandsson in som interim VD. Visionen, strategin, målen och organisationen skall fortsätta precis som tidigare bestämts. Emils roll blir framtill att ny vd kommer på plats att tillsammans med ledningsgruppen genomföra och följa upp tidigare fattade beslut. Ägarna och Styrelsen har fullt förtroende för ledningen på High Chaparral och det sätt som verksamheten drivs idag.