Bisonkalv född

En liten bisonkalv föddes sent på eftermiddagen den 8 juni på High Chaparral. Redan samma kväll var den lilla kalven på benen.

Kalven har fått namnet Isch, som betyder Ett på indianspråket Cree.

Nu strövar kalven tillsammans med sin mamma i hägnet på Indianön i parken. Här finns förutom mamman, Big Mama, även kalvens pappa och tre kvigor. Ytterligare två kalvar väntas födas i år.

Fakta bison
Den Amerikanska bisonoxen är den största landlevande art som ursprungligen är från Amerika. Amerikansk bison förekommer i två olika underarter: slätt-bison kallad American plains bison (Bison b. bison) och skogs-bison kallad American wood bison (Bison b. athabascae). De räknas inte till två olika arter, men har lite olika levnadssätt. Här på High Chaparral hålls slätt-bison.

Innan Européernas ankomst räknade man med att det fanns upp till 60 miljoner fritt strövande bisonoxar på kontinenten. Idag finns det ca 500 000 bisonoxar i Nord Amerika. Idag räknas bison som nära hotad enligt den internationella rödlistan över världens hotade arter.

Kon är dräktig i ca 9 månader och brukar föda en kalv framåt vårkanten när grästillgången är som bäst.

Bisonoxen har imponerande storlek, uppskattningsvis kan de väga mellan 400-1000kg. Tjurarna är tyngre än korna och både kor och tjur har horn.