High Chaparral avslutar High Chaparral Citizens

Styrelsen för High Chaparral Sweden AB har idag beslutat lägga ner High Chaparral Citizens, en intressegrupp utan formell förenings- eller klubbstruktur och med huvudsakligen vuxna deltagare.

Beslutet grundar sig främst i företagets fortsatta utveckling till renodlad temapark riktad mot målgruppen barnfamiljer. Beslutet har även sin grund i resultatet av den enkät som skickades ut i september. Resultatet av enkäten visar att företaget inte tillgodoser det High Chaparral Citizens efterfrågar och att önskad utveckling framåt inte kan tillgodoses inom ramen för High Chaparrals strategiska riktning. 

Utvecklingen mot temapark för barnfamiljer

2012 skapade High Chaparral en varumärkesplattform med visionen att bli världens bästa vilda västern. Parken hade tidigare attraherat besökare till temaparken och den då närliggande nöjesparken, samt till ett flertal större evenemang likt western weekend med exempelvis High Chaparral Horse Show och diverse motor- och motorcykelträffar. Den varumärkesplattform som togs fram 2012 innehöll en tydligare inriktning mot målgruppen barnfamiljer.

Under de senaste tio åren har ett flertal förändringar i enlighet med varumärkesplattformen genomförts, inklusive att det tidigare tivolit togs bort, en nattklubb stängdes och High Chaparral beslutade att sluta sälja alkoholhaltig dryck över 3,5 volymprocent inne i parken.

2021 förtydligades visionen till Världens bästa vilda västern för barnfamiljer och det är i linje med den förstärkta visionen som High Chaparral nu avslutar den sammanslutning som historiskt kallats westernklubben och sedan 2013 High Chaparral Citizens, allmänt kallat Medborgare.

Tio år efter att varumärkesplattformen riktad mot att attrahera barnfamiljer skapades besöks nu High Chaparral till 92 procent familjer, med majoriteten barn mellan sex och nio år.

Att High Chaparral Citizens nu avvecklas sker således i linje med det arbete som påbörjades 2012.

Styrelsen, High Chaparral Sweden AB